Притулок для дітей Служби у справах дітей Львівської Облдержадміністрації

1.Назва організації: Притулок для дітей Служби у справах дітей Львівської

Облдержадміністрації (надалі-Притулок)

2. Адрес,телефон: 79025 м.Львів,вул..Левандівська 17В.

   Контактний телефон : тел.( 0322) 67-91-90/

   Кількість дітей: 150 дітей.

3.Історична довідка: Притулок створено  у 1996році відповідно до Розпорядження голови ЛОДА №554 від 16.Х.1996р.

4.Форма власності: комунальна

5.Джерела фінансування:обласний бюджет

6.Нормативна база діяльності:

-Положення про притулок для дітей,

-Конвенція ООН  про права дитини,

-Сімейний Кодекс, Закон про Служби у справах дітей

- Постанова КМУ від 8.Х.20008р.№905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

- Постанова КМУ від 24.ІХ 2008. №866  «Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності ,пов’язаної з захистом прав дитини»

та ін. нормативні документи.

7.Задачі  та  функції служби: Надання соціального захисту дітям,які з різних причин опинились поза межами сімейного виховання

Соціальні послуги: Перелік соціальних послуг, що надаються відповідно до наказу Мінсоцполітики від 03 вересня 2013 року № 537 (назва послуги ):

1.2.Догляд  стаціонарний

(1.2 догляд стаціонарний — створення умов для проживання (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами в стаціонарних умовах); забезпечення харчуванням, твердим, м’яким інвентарем; допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров’я, організація надання реабілітаційних та медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання навичкам самообслуговування; організація розпорядку дня, у тому числі денної зайнятості, дозвілля; соціальна адаптація, соціальна реабілітація, соціально- психологічна реабілітація, надання притулку, консультування

4.Влаштування до сімейних форм виховання підготовка дитини до влаштування; консультування сімей; соціальна підтримка сімей; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; робота, спрямована на повернення дитини до біологічної родини; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; врегулювання, призупинення конфліктів у сім’ї; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті.

5.Соціальна адаптація

допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків;

6.Соціальна реінтеграція

розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення;; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги;корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків;; послуги перекладу, вивчення державної мови;(діти-іноземці).

8.1 послуга соціально-психологічної реабілітації — надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим, м’яким інвентарем, одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни; організація збереження особистих речей; проведення психологічного консультування та психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх підготовки; здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх інтересів та можливостей; надання безоплатної правової допомоги; представництво інтересів; розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення; організація отримання медичних послуг, медичного обстеження; робота, спрямована на повернення дитини до біологічної родини.

9. Надання притулку — надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим, м’яким інвентарем, одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни; сприяння у створенні умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх підготовки; організація збереження особистих речей; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; представництво інтересів; розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої обставини; організація отримання медичних послуг, медичного обстеження; психологічне консультування; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями, службами.

10. Кризове та екстрене втручання — психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, консультування, корекція, психотерапія, реабілітація); надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; представництво інтересів, корекція сімейних стосунків; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; організація надання невідкладної медичної допомоги; організація надання притулку.

11. Консультування - допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; психологічне консультування; сприяння в отриманні правової допомоги.

14. Посередництво (медіація) — допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.

15. Соціальна профілактика — організація навчання та просвіти; довідкові послуги; розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг.

8.Організаційна структура служби:

-Адміністрація-завідувач,бухгалтер,юрисконсульт,завгосподарством

-педагогічний персонал- (вихователі,чергові з режиму,практичний психолог,методист

Медичний персонал- лікар,чергові медсестри,ст..медсестра

Обслуговувальний   персонал-

помічники вихователя, прибиральниця, оператор  пральних машин ,водій,касир,кухар,помічник кухаря, кастелянка, двірник,секретар-діловод,

9.Штат працівників: Кількість працівників (фактична)

Адміністрація-3 чол.

Педагогічний персонал-7чол.

Медичний персонал-5чол.

Обслуговувальний персонал-8чол.

10.Соціальний портрет контингенту клієнтів:

Діти,віком від 3-х до 18років. Причини потрапляння: нехтування батьками своїх батьківських обов’язків, педагогічна занедбаність батьків, втрата батьків чи піклувальників,та ін. Умови  проживання таких дітей в сім’ях є несприятливими для повноцінного розвитку: діти зазнавали насилля різного виду, і в них спостерігаються наслідки ранніх травм, психологічні, психічні проблеми  та схильність до девіантної поведінки . У членів  родини та  їх дітей відсутні навики конструктивного спілкування, не розвинені емоції, відсутня емпатія,  часто спостерігаються особистісні розлади. Потреби, мотиви, переконання, ідеали, звички, світогляд та установки у таких  дітей  в результаті несприятливих ранніх умов виховання є спотвореними та потребують педагогічної і психологічної  корекції, медичної допомоги, часто- з залученням  фахівців-психотерапевтів та психіатрів.

11.Основні напрямки,форми і методи роботи

1.Утримання дитини в притулку;

2.Повноцінне медичне обстеження  та надання медичної допомоги (в разі потреби) в умовах закладу або в стаціонарі

3.Співпраця з органами опіки та піклування,службами у справах дітей та ЦСССДМ по місцю проживання дитини (повідомлення,вивчення потреб сім»ї, умов проживання дитини в родині, виконання батьками своїх обов»язків та ін..)

4. Психолого-педагогічна  діагностика дитини з метою вивчення  обставин сімейного життя чи умов проживання та навчання в закладі.

5.Складання плану потреб сім»ї   та  потреб дитини

6. Корекційна робота з дитиною та членами її родини, залучення до цього процесу як   колективу навчального закладу, так і спеціалістів соціальних служб, представників місцевої громади

12.Вертикальні та горизонтальні  зв’язки  співпраці установи:

Притулок підпорядковується  Службі у справах дітей Львівської ОДА, яка в свою чергу відноситься до Мінісерства  праці та соціальної політики України.

Притулок співпрацює з органами опіки та піклування по місцю проживання дитини, відповідно- з СУСД, ЦССДМ, Відділами поліції Львова та області, з навчальними закладами, громадськими організаціями та релігійними конфесіями.

На базі  Притулку проходять навчальну та ознайомлювальну практику  студенти  вищих навчальних закладів м.Львова,  де готуються спеціалісти з кваліфікації практичний психолог, соціальний  педагог.

За період з 1996 по 2017р. у закладі перебувало  більше 6тис.дітей віком від 3-х до 18-ти років.

Рубрика Дитячі будинки, Львівська область. Постоянная ссылка на страницу.