Help to orphanages

The Fund provides help to orphanages, homeless shelters, centers for social and psychological rehabilitation of children of Ukraine. The aim is to help children who are unable to fully develop and enjoy life and  adaptation of Children from orphanages to real life in community.

Right now under our care there are:

1. Centre for Socio-psychological rehabilitation of children v. Kopyliv, Makariv district, Kiev region.

2. Kiev City Orphanage of M. Gorodetsky, Vorzel, Kiev region.

3. Centre for Socio-psychological rehabilitation of children «Zlagoda», Bila Tserkva, Kiev region.

4. «Kolyska Dytyachoi Nadii» Orphanage v. Novosilky, Kievo-Svyatoshinsky district, Kiev region.

5. Vyshgorod district orphanage «Lubystok» v. Petrivtsi, Kiev region.

6. Boarding school in Trypillya, Obukhiv district., Kiev region.

7. Orphanage «Hope», v. Mokrets, Brovary district, Kiev region.

8. Center for Socio-psychological rehabilitation of children «Mriya Pereyaslavschiny», v. Tsybli, Pereyaslav-Khmelnitsky district, Kyiv region.

9. Orphanage «Prolisok» v. Vovchkiv, Polisskiy district, Kiev region.

10. Orphanage «Gorobynka» v. Grebinky, Vasylkiv district, Kiev region.

11. Orphanage «Gnizdechko», Ivankovo, Ivankovo district, Kiev region.

The needs of children’s homes can be found here: